فرشته ی بی اعتنا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   ای ظریف ترین نقش و نگار بوم هستی ام ای رنگین ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 9 بازدید
                                                                حصار تنگ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   من دلم سخت گرفته و خسته   از اين ميهمانخانه ی پيکر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 9 بازدید
                                  پاييز                         و دلتنگی بی پايان من                                       از خزان دل مجروح                                              در پس هجوم باران اندوه    
/ 4 نظر / 9 بازدید
  بهار در راهه.....                                                                                    زندگی زيباست،                         زندگی آتش گهی ديرينه پابرجاست،                           گر بيفروزيش رقص شعله اش در هر کران پيداست،                             ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید
اسفند 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
1 پست